14.5 C
Roman
4 octombrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 09. Ședința Consiliului Local Roman din 28.04.2022

09. Ședința Consiliului Local Roman din 28.04.2022

P.V. din 28.04.2022

Proces verbal la ședința ordinară din 28.04.2022 aprobat in sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Roman din 17 mai 2022.

HCL nr. 101 din 28.04.2022

privind actualizarea inventarului terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman

HCL nr. 100 din 28.04.2022

privind aprobarea vânzării unei locuințe A.N.L.

HCL nr. 099 din 28.04.2022

privind modificarea unor comisii numite prin H.C.L. nr. 144 din 30.07.2020 cu modificările și completările ulterioare privind aprobarea regulamentelor de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea si concesionarea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și privată a municipiului Roman

HCL nr. 098 din 28.04.2022

privind aprobare documentație de atribuire terenuri în concesiune prin licitație publică

HCL nr. 097 din 28.04.2022

privind aprobarea închirierii prin licitație a unor terenuri si aprobarea documentației de atribuire prin licitație publică a contractului de închiriere

HCL nr. 096 din 28.04.2022

privind acordarea unui drept de servitute de trecere cu titlu oneros, pentru suprafata de 24,00 mp, din terenul proprietate privata a municipiului Roman, in favoarea lui Șoican Ovidiu Iosif pentru terenul identificat cu nr. cadastral 60837

HCL nr. 095 din 28.04.2022

privind darea în administrare a unor bunuri imobile, aparţinând domeniului public al Municipiului Roman, către Direcția Administrare Piețe a municipiului Roman

HCL nr. 094 din 28.04.2022

privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare cumpărare