4 C
Roman
9 decembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 08. Ședința Consiliului Local Roman din 31.03.2021

08. Ședința Consiliului Local Roman din 31.03.2021

P.V. din 31.03.2021

Proces verbal la ședința ordinară din 31.03.2021 aprobat în sedinta extraordinara a CLR din 15.04.2021.

HCL nr. 084 din 31.03.2021

privind acordarea unor facilități fiscale

HCL nr. 083 din 31.03.2021

privind modificarea H.C.L. 70/2013

HCL nr. 082 din 31.03.2021

privind aprobarea rectificării unui contract de vânzare - cumpărare

HCL nr. 081 din 31.03.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 250 din 17.12.2020 privind aprobarea organigramei, situației posturilor și statelor de funcții ale Spitalului Municipal de Urgență Roman

HCL nr. 080 din 31.03.2021

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiilor comerciale proprietate publică şi privată a Municipiului Roman, cu drept de administrare de către Direcţia Administrare Pieţe

HCL nr. 079 din 31.03.2021

privind aprobarea încheierii unui contract de vânzare-cumpărare

HCL nr. 078 din 31.03.2021

privind modificarea H.C.L. nr.186 din 22.08.2019 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică

HCL nr. 077 din 31.03.2021

privind preluarea Complexului Sportiv și de Agrement Moldova în administrarea Consiliului Local Roman