2.8 C
Roman
27 noiembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 02. Ședința Consiliului Local Roman din 30.01.2020

02. Ședința Consiliului Local Roman din 30.01.2020

P.V. din 30.01.2020

Proces verbal la ședința ordinară din 30.01.2020 aprobat în ședința ordinară din 07.02.2020

HCL nr. 15 din 30.01.2020

privind aprobarea transmiterii în administrarea Ministerului Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor – Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a sectorului din DN2, aflat în intravilanul Municipiului Roman

HCL nr. 14 din 30.01.2020

privind aprobarea devizului general actualizat și a contribuției bugetului local pentru obiectivul de investiție: „Construire locuințe sociale în municipiul Roman, strada Islazului”

HCL nr. 13 din 30.01.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 186 din 22.08.2019 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică

HCL nr. 12 din 30.01.2020

privind încheierea unui Acord de asociere pentru organizarea evenimentului „30 de ani de Qwan Ki Do în Roman”

HCL nr. 11 din 30.01.2020

privind încheierea unui Acord de asociere pentru organizarea unor cantonamente ale Lotului național de Qwan Ki Do, la Roman, în perioada 8 februarie - 12 aprilie 2020

HCL nr. 10 din 30.01.2020

privind aprobarea Acordului de asociere dintre Municipiul Roman şi Club Sportiv Municipal Roman pentru realizarea Târgului de Mărţişor

HCL nr. 9 din 30.01.2020

privind alocarea unei sume din bugetul local

HCL nr. 8 din 30.01.2020

privind completarea H.C.L. nr. 81 din 14.04.2009 privind aprobarea listei bunurilor de retur şi a bunurilor proprii aferente contractului de concesionare a Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare

HCL nr. 7 din 30.01.2020

privind aprobarea Documentației pentru avizarea lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare, modernizare și dotare Stația centrală de sterilizare a Spitalului Municipal de Urgențe Roman”, Jud. Neamț