1.7 C
Roman
6 decembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 2020.07.16

2020.07.16

HCL nr. 140 din 16.07.2020

privind reactualizarea listei proiectelor de lucrari propuse a fi finantate din imprumutul rambursabil intern contractat direct de UAT Municipiul Roman in baza garantiilor proprii

HCL nr. 139 din 16.07.2020

privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman

HCL nr. 138 din 16.07.2020

privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat, a listei de investiţii finanțate din bugetul local, a listei de studii și proiecte, a listei de investiții - Proiecte FEN, a listei de investiții la Spitalul Municipal Roman și a listei de investiții la Direcția Municipal Locato pe anul 2020

HCL nr. 137 din 16.07.2020

privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 35/2020 privind aprobarea predării către Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Construire bază sportivă TIP 1, Str. Islazului, nr. F.N., Municipiul Roman, județul Neamț”

HCL nr. 136 din 16.07.2020

privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 133/03.07.2020 și H.C.L. nr. 134/03.07.2020