0.6 C
Roman
5 decembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 2018.07.06

2018.07.06

HCL nr. 168 din 06.07.2018

privind rectificarea bugetului local, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local pe anul 2018

HCL nr. 167 din 06.07.2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru finantarea din bugetul local a obiectivului de investitii: ”Construire locuinte sociale in Municipiul Roman, Strada Islazului”, jud. Neamț

HCL nr. 166 din 06.07.2018

HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICOECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL: ”Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul general obligatoriu - Corpul D al "Colegiului Naţional Roman - Vodă"din Municipiul Roman "

HCL nr. 165 din 06.07.2018

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții: "Construire locuințe sociale in Municipiul Roman, Strada Islazului", jud. Neamț

HCL nr. 164 din 06.07.2018

la proiectul de hotărâre privind modificarea unor hotărâri

HCL nr. 163 din 06.07.2018

privind aprobarea încheierii unui contract de comodat