13.9 C
Roman
3 octombrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă Ședinte 2022

Ședinte 2022

P.V. din 14.09.2022

Procesul-verbal la ședința extraordinară din 14.09.2022 aprobat in sedinta ordinara a Consiliului Local al municipiului Roman din 29 septembrie 2022

P.V. din 07.09.2022

Procesul-verbal la ședința extraordinară din 07.09.2022 aprobat in sedinta ordinara a Consiliului Local al municipiului Roman din 29 septembrie 2022

P.V. din 30.08.2022

Procesul-verbal la ședința ordinară din 30.08.2022 aprobat in sedinta ordinara a Consiliului Local al municipiului Roman din 29 septembrie 2022

HCL nr. 221 din 29.09.2022

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022

HCL nr. 220 din 29.09.2022

privind utilizarea integrală a excedentului bugetului local al anului 2021 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunilor de dezvoltare și funcționare a bugetului local pe anul 2022

HCL nr. 219 din 29.09.2022

privind alocarea unei sume din bugetul local

HCL nr. 218 din 29.09.2022

privind actualizarea inventarului terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman

HCL nr. 217 din 29.09.2022

privind aprobarea prelungirii unor contracte de concesiune

HCL nr. 216 din 29.09.2022

privind modificarea H.C.L. nr. 192 din 21.08.2018 pentru obiectivul de investiții "PROIECT INTEGRAT DE CONSTRUIRE ŞI DOTARE A CORPULUI B ŞI A SĂLII DE SPORT - ŞCOALA COSTACHE NEGRI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL OBLIGATORIU ŞI REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA DRUMURILOR PUBLICE ÎN CARTIERUL PETRU RAREŞ DIN MUNICIPIUL ROMAN"