4 C
Roman
9 decembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 25. Ședința Consiliului Local Roman din 05.11.2018

25. Ședința Consiliului Local Roman din 05.11.2018

P.V. din 05.11.2018

Proces verbal al ședinței ordinare din 05.11.2018 aprobat în ședința Consiliului Local Roman din 19.12.2018

HCL nr. 252 din 05.11.2018

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Fundația Umanitară„Pacea”

HCL nr. 251 din 05.11.2018

privind modificarea H.C.L. nr. 267/21.12.2017 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi de personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman

HCL nr. 250 din 05.11.2018

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Roman şi al serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică

HCL nr. 249 din 05.11.2018

privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local precum și a listei de investiții de la Spitalul Municipal de Urgență Roman, pe anul 2018

HCL nr. 248 din 05.11.2018

privind aprobarea concesionării şi închirierii unor terenuri

HCL nr. 247 din 05.11.2018

privind modificarea H.C.L. nr. 83/13.04.2017 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unui teren

HCL nr. 246 din 05.11.2018

privind exprimarea acordului de reabilitare, în sarcina S.C. ROCNA S.R.L., a drumurilor de exploatare aparţinând domeniului public al municipiului Roman, ce va fi utilizat de societate în procesul de transport a agregatelor minerale

HCL nr. 245 din 05.11.2018

privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman