15.7 C
Roman
27 septembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 18. Ședința Consiliului Local Roman din 07.09.2022

18. Ședința Consiliului Local Roman din 07.09.2022

HCL nr. 200 din 07.09.2022

privind initierea procedurii de renegociere a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice nr. 28/2009, aprobat prin H.C.L. nr. 96 din 14.05.2009 privind aprobarea concesionării directe a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a bunurilor aferente acestora către Compania Judeţeană Apa Serv S.A. Neamţ

HCL nr. 199 din 07.09.2022

privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Roman

HCL nr. 198 din 07.09.2022

privind utilizarea integrală a excedentului bugetului local al anului 2021 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunilor de dezvoltare și funcționare a bugetului local pe anul 2022

HCL nr. 197 din 07.09.2022

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022

HCL nr. 196 din 07.09.2022

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 104 din 03.05.2022 privind aprobarea proiectului „Actualizare în format digital/GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) ale Municipiului Roman” în cadrul PNRR/Componenta C10 Fondul Local și a cheltuielilor aferente acestui proiect