3.9 C
Roman
27 noiembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 16. Ședința Consiliului Local Roman din 14.11.2019

16. Ședința Consiliului Local Roman din 14.11.2019

P.V. din 14.11.2019

Proces verbal la ședința extraordinară din 14.11.2019 aprobat în ședința ordinară din 27.11.2019

HCL nr. 279 din 14.11.2019

privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investitie: „Reabilitare trotuare în municipiul Roman, județul Neamț”

HCL nr. 278 din 14.11.2019

privind realocarea sumelor contractate din împrumutul intern rambursabil aprobat prin H.C.L. nr. 86 din 11.04.2018 și reactualizate prin H.C.L. nr. 80 din 27.03.2019

HCL nr. 277 din 14.11.2019

privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat, a listei de investiţii și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local și a listei de investiții la Spitalul Municipal de Urgență Roman pe anul 2019

HCL nr. 276 din 14.11.2019

privind alocarea din bugetul local a sumei necesare pentru organizarea activităților specifice sfârșitului de an 2019

HCL nr. 275 din 14.11.2019

privind aprobarea Acordului de colaborare dintre S.C.VIOBETI COMIMPEX S.R.L. şi Municipiul Roman pentru realizarea evenimentului „SĂTUCUL LUI MOȘ CRĂCIUN”, în perioada 1 decembrie 2019 - 12 ianuarie 2020

HCL nr. 274 din 14.11.2019

privind aprobarea casării unor bunuri date în concesiune către S.C. Compania Județeană APAServ S.A. Neamț ce sunt amortizate integral