MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 28.06.2023 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:
PROPUNERILE PRELIMINARE ALE PLANULUI URBANISTIC ZONAL – ÎN VEDEREA RIDICĂRII RESTRICȚIEI DE CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE MICI CU REGIM DE ÎNĂLȚIME  ≤ P+2 ETAJE – punct “Varnița”, tarla 39, parcela 479/2

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 18.07.2023 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail:

Publicat la data de 28.06.2023

Articolul precedentANUNȚ 27.06.2023 DEZBATERE PUBLICA – PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE SCUTIRE A MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE PENTRU OBLIGAȚIILE FISCALE RESTANTE DATORATE BUGETULUI LOCAL DE CĂTRE CONTRIBUABILI PERSOANE FIZICE.
Articolul următorANUNȚ 28.06.2023 CONSULTARE PUBLICĂ – Intenţie de elaborare Plan Urbanistic Zonal: Construire locuințe colective, amenajare acces și incintă, împrejmuire teren, branșamente la utilități – punct “Poligon auto”, mun. Roman