MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 27.06.2023 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind: 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de scutire a majorărilor de întârziere pentru obligațiile fiscale restante datorate bugetului local de către contribuabili persoane fizice

Urmare a consultărilor cu reprezentanții Consiliului Local Roman a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre.
Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 26.07.2023 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail:

Publicat la data de 27.06.2023

Articolul precedentANUNȚ 27.06.2023 DEZBATERE PUBLICA – PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND REDUCEREA DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI PENTRU LOCUINȚA DE DOMICILIU ȘI A IMPOZITULUI/TAXEI PE TERENUL AFERENT ACESTUIA UNOR CONTRIBUABILI PERSOANE FIZICE ÎN ANUL 2024
Articolul următorANUNȚ 28.06.2023 DEZBATERE PUBLICA – Plan Urbanistic Zonal – ÎN VEDEREA RIDICĂRII RESTRICȚIEI DE CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE MICI CU REGIM DE ÎNĂLȚIME ≤ P+2 ETAJE – punct “Varnița”, tarla 39, parcela 479/2