Reabilitarea şi modernizarea clădirilor cu destinaţie socială pentru populaţia cartierului urban defavorizat „Zona Fabricii ”, reabilitarea Străzii Fabricii şi construire căi de acces la locuinţele sociale în Municipiul Roman

  638

  Proiectul „Reabilitarea şi modernizarea clădirilor cu destinaţie socială pentru populaţia cartierului urban defavorizat „Zona Fabricii”, reabilitarea Străzii Fabricii şi construire căi de acces la locuinţele sociale în Municipiul Roman”, Cod Smis: 124968 (în implementare) este finanțat prin  Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritară 13– „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de Investiții 9b – „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare”, Obiectivul specific 13.1 –Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”, Scopul proiectului: Îmbunătățirea calității vieții şi a condiţiilor de viaţă a populaţiei în Municipiul Roman, prin reabilitarea şi modernizarea clădirilor cu destinaţie socială pentru populaţia cartierului urban defavorizat „Zona Fabricii”, reabilitarea Străzii Fabricii şi construirea căilor de acces la locuinţele sociale în Municipiul Roman, în scopul revitalizării sociale, fizice şi economice a comunităţii locale şi al dezvoltării durabile urbane.

  Perioadă implementare proiect: 1 septembrie 2021 – 30 noiembrie 2023

  Valoare proiect: 20.851.152,88 lei

  Programul Operaţional Regional 2014-2020: www.inforegio.rowww.facebook.com/inforegio.ro.
  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro (site-ul web al Instrumentelor Structurale în România).

   

  Articolul precedentPublicație căsătorie 11 februarie 2022
  Articolul următorCertificate de Urbanism ianuarie 2022