Reabilitarea, Modernizarea și Dotarea Centrului Multicultural „Unirea“, Reabilitarea si Modernizarea Străzilor și Căilor de Acces în Municipiul Roman

  1028

  Proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Centrului Multicultural „Unirea“, reabilitarea şi modernizarea străzilor şi căilor de acces în Municipiul Roman, Cod Smis: 124969 (în implementare) este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul Specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

   Scopul proiectului: Îmbunătățirea calității vieții şi a condiţiilor de viaţă a populaţiei în Municipiul Roman, prin reabilitarea, consolidarea şi modernizarea infrastructurii culturale şi stradale, în scopul revitalizării culturale, sociale, fizice şi economice a comunităţii locale şi al dezvoltării durabile urbane.

   Perioada de implementare a proiectului: 16 septembrie 2021 – 30 noiembrie 2023

  Valoare proiect: 15.683.681,28 lei

   Programul Operațional Regional 2014-2020: www.inforegio.ro, www.facebook.com/inforegio.ro

  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro (site-ul web al Instrumentelor Structurale în România).

  Articolul precedent02.02.2022 Anunt privind plata parcărilor publice
  Articolul următorPublicație căsătorie 11 februarie 2022