Reabilitarea, Modernizarea și Dotarea Centrului Multicultural „Unirea“, Reabilitarea si Modernizarea Străzilor și Căilor de Acces în Municipiul Roman

  0
  770

  Proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Centrului Multicultural „Unirea“, reabilitarea şi modernizarea străzilor şi căilor de acces în Municipiul Roman, Cod Smis: 124969 (în implementare) este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul Specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

   Scopul proiectului: Îmbunătățirea calității vieții şi a condiţiilor de viaţă a populaţiei în Municipiul Roman, prin reabilitarea, consolidarea şi modernizarea infrastructurii culturale şi stradale, în scopul revitalizării culturale, sociale, fizice şi economice a comunităţii locale şi al dezvoltării durabile urbane.

   Perioada de implementare a proiectului: 16 septembrie 2021 – 30 noiembrie 2023

  Valoare proiect: 15.683.681,28 lei

   Programul Operațional Regional 2014-2020: www.inforegio.ro, www.facebook.com/inforegio.ro

  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro (site-ul web al Instrumentelor Structurale în România).