Proiectul „Şcoala după Şcoală – primul pas către succesul şcolar şi profesional”

  993

    „Proiectul „Şcoala după Şcoală – primul pas către succesul şcolar şi profesional” în vederea reducerii ratei de abandon şcolar timpuriu în rândul elevilor rromi din ciclul primar, prin creşterea accesului acestora la un proces educaţional de calitate. (FINALIZAT)

  Aplicant Principal: Fundaţia Rromă „Education Fund România” (REF) – partener principal, şi Asociaţia Centrul Rromilor “Amare Rromentza”, partener regional.

  Partener local: Primăria Roman

  Proiect cofinanţat prin Fondul Social European „Investeşte în oameni” (FSE), depus de către aplicantul principal în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013″, DMI 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”, A.P. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”.

  Proiectul a presupus 2 etape:

   1. Perioada de implementare – etapa pilot: 31 ianuarie 2011 – 31 august 2013

  Centrul educaţional „Şcoala după şcoală” s-a desfăşurat în cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 7 care, ulterior, a devenit Şcoala de Artă „Sergiu Celibidache” Roman, oferind pentru 30 de elevi beneficiari ai proiectului:

    • Organizarea şi dotarea Centrului cu: mobilier, echipamente IT, materiale educaţionale, rechizite;
    • Activităţi educaţionale extracuriculare și activităţi de stimulare a elevilor (burse, tabere, activităţi interculturale) cu 5 cadre didactice: 3 învăţători, un profesor de limba engleză şi un profesor TIC;
    • Asigurarea mesei calde acordată zilnic elevilor în cadrul Centrului „Şcoală după şcoală”.

  Contribuţia financiară nerambursabilă: 202.416,20 lei. Bugetul întregului proiect din această etapă a fost controlat şi coordonat de aplicantul principal.

   1. Etapa de sustenabilitate (2 ani şcolari după finalizarea finanțării FSE, adică perioada septembrie 2013 – iunie 2015) în care Primăria Roman a asigurat susţinerea financiară a continuării Centrului, în colaborare cu Şcoala. Centrul „Școală după Școală” a fost mutat de la Școala de Artă „Sergiu Celibidache” la Școala Gimnazială „Costache Negri”, structură a Colegiului Tehnic „Danubiana”.

  Bugetul pentru perioada de sustenabilitate a proiectului: 185.712 lei

  Rezultatul principal al proiectului: sprijin pentru înfiinţarea, dotarea şi funcţionarea unui centru „Şcoală după şcoală” pentru copiii rromi în scopul prevenirii abandonului şcolar, prin intermediul finanţării nerambursabile.

  Articolul precedentReabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea Colegiului Naţional Roman – Vodă – Corp B
  Articolul următorMicrohidrocentrală pe râul Moldova, municipiul Roman