16.7 C
Roman
1 octombrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 2022.06.07

2022.06.07

HCL nr. 127 din 07.06.2022

privind rectificarea bugetului local pe anul 2022

HCL nr. 126 din 07.06.2022

privind aprobarea participării în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi în vederea realizării obiectivului de investiții „STAȚII DE ÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL ROMAN”

HCL nr. 125 din 07.06.2022

privind aprobarea Raportului pentru procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă între Municipiul Roman și beneficiarii de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Roman, pe anul 2022, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general

HCL nr. 124 din 07.06.2022

privind aprobarea rectificării unui contract de vânzare cumpărare