30.1 C
Roman
3 iulie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 25. Ședința Consiliului Local Roman din 30.09.2021

25. Ședința Consiliului Local Roman din 30.09.2021

HCL nr. 197 din 30.09.2021

privind actualizarea inventarului terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman

HCL nr. 196 din 30.09.2021

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: “ Rețea de canalizare ape uzate menajere cu stație de pompare și conductă de refulare strada Teiului, Municipiul Roman, județul Neamț”

HCL nr. 195 din 30.09.2021

privind HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICOECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5 ROMAN” Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice

HCL nr. 194 din 30.09.2021

privind APROBAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICOECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN - GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1, MUNICIPIUL ROMAN” Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice
Font Resize