20.1 C
Roman
27 septembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 19. Ședința Consiliului Local Roman din 14.09.2022

19. Ședința Consiliului Local Roman din 14.09.2022

HCL nr. 207 din 14.09.2022

privind punerea la dispoziţia proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț în perioada 2014-2020” a terenurilor pentru construcţia/modernizarea/reabilitarea obiectivelor din municipiul Roman

HCL nr. 206 din 14.09.2022

privind aprobarea înscrierii unui teren în domeniul privat și a trecerii acestuia în domeniul public al municipiului Roman

HCL nr. 205 din 14.09.2022

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia de evaluare a probei de interviu a concursului de ocupare a funcțiilor de director și/sau director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Roman

HCL nr. 204 din 14.09.2022

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022

HCL nr. 203 din 14.09.2022

privind modificarea H.C.L. nr. 112 din 17.05.2018 PROIECT: Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Liceului Tehnologic „Vasile Sav” (Corp B, Sală de sport şi Corp Ateliere) din Municipiul Roman; Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii POR/2017/10/10.1/10.2

HCL nr. 202 din 14.09.2022

privind aprobarea proiectului “ Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Roman” în vederea participării la apelurile de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, componenta C3 – Managementul deșeurilor, Subinvestiția I.1.A – Înființare de centre de colectare prin aport voluntar din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență

HCL nr. 201 din 14.09.2022

privind “Amenajare platforme supraterane de colectare selectivă a deșeurilor menajere în Municipiul Roman” în vederea participării la apelul de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, componenta C3 – Managementul deșeurilor, Subinvestiția I.1.B – Construire de insule ecologice digitalizate din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență