2.8 C
Roman
27 noiembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 04. Ședința Consiliului Local Roman din 13.02.2020

04. Ședința Consiliului Local Roman din 13.02.2020

P.V. din 13.02.2020

Proces verbal la ședința extraordinară din 13.02.2020 aprobat în ședința extraordinară din 27.02.2020

HCL nr. 34 din 13.02.2020

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL nr. 33 din 13.02.2020

privind încetarea dreptului de administrare asupra unui imobil

HCL nr. 32 din 13.02.2020

privind aderarea Municipiului Roman la Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă și Canal Iași

HCL nr. 31 din 13.02.2020

privind initierea procedurii de rezililiere din culpa operatorului a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice nr. 28/2009, aprobat prin H.C.L. nr. 106 din 06.08.2008 privind aprobarea concesionării directe a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a bunurilor aferente acestora către Compania Judeţeană Apa Serv S.A. Neamţ