„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată !“

RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ  A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA” – Corp B – GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL din str. CUZA VODĂ nr. 9 bis

 

Planul Național de Redresare și Reziliență
Componenta C5 – Valul Renovării
Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice,
Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

 

Obiectivul general al proiectului : Tranziția către un fond construit rezilient și verde.

Obiective specifice: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

Prin intermediul componentei C5 – Valul Renovării se urmăreste îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.

Prin renovarea moderată se urmăreste economii de energie primară cuprinse între 30-60%.

 

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, respectiv:

  • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
  • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice- utilizarea surselor regenerabile de energie;
  • Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;
  • Instalare de stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor publice.

 

Beneficiar: UAT Municipiul Roman
Data începerii proiectului: 18.11.2022
Data finalizării proiectului: 30.06.2026
Codul proiectului: C5-B2.1.a-95                                                                                                              

Valoarea eligibilă nerambursabilă a proiectului: 1.175.351,73 lei (cu TVA)

Articolul precedentDEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE – PISTE PENTRU BICICLETE ÎN MUNICIPIUL ROMAN
Articolul următorRENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 „MUGURI DE LUMINĂ”