„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
„MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DE CĂLĂTORI PRIN ACHIZIȚIA DE MIJLOACE DE TRANSPORT NEPOLUANTE – AUTOBUZE ELECTRICE”

Planul Național de Redresare și Reziliență
Componenta C10 – Fondul local
Investiția I.1 – Mobilitatea urbană durabilă
I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) și
I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice. Parteneriatul este încheiat între UAT Roman și UAT Comuna Cordun.

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea durabilă Municipiului Roman prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonei urbane, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional.

Obiective specifice:
• Îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană;
• Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi;
• Sporirea siguranței rutiere în zonele urbane, prin soluții digitale și ecologice de transport.
Investiția permite achiziționarea de vehicule nepoluante noi cu emisii zero de gaze de eșapament:
autobuze electrice care servesc transportului public de călători, inclusiv stații de reîncărcare (stații de reîncărcare rapidă-pe traseu și stații de încărcare lentă la autobază, incluse în costul autobuzelor).
După implementarea proiectului, emisiile de gaze cu efect de seră vor scădea, datorită schimbării propulsiei de la diesel la electric prin înlocuirea vechilor autobuze poluante cu propulsie diesel cu autobuze 100% electrice cu zero emisii, nivelul de zgomot va scădea, transportul public va deveni eficient și confortabil prin creșterea siguranței rutiere și implementarea de soluții digitale.

Beneficiar: UAT Municipiul Roman
Data de începere a proiectului: 13.12.2022
Data finalizării proiectului: 13.04.2026
Codul proiectului: C10-I1.1-15

Valoarea eligibilă nerambursabilă a proiectului (cu TVA):
• UAT Municipiul Roman: 17.081.965,91 lei;
• UAT Comuna Cordun: 292.900,65 lei.

Articolul precedent14.03.2023 – ANUNȚ – COLECTARE DEȘEURI VOLUMINOASE ÎN MUNICIPIUL ROMAN ÎN DATA DE 25 MARTIE 2023
Articolul următorActualizare în format digital / GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) ale Municipiului Roman