„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată !“

Actualizare în format digital / GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) ale Municipiului Roman

 

Planul Național de Redresare și Reziliență)
Componenta C10 – Fondul local
Investiția I.4 – Elaborarea / actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană și
Investiția I1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice.

 

Obiectivul general al proiectului este de a eficientiza procesul de autorizare a construcțiilor și de a oferi mai multă stabilitate și transparență investițiilor prin actualizarea în timp real a informațiilor privind mediul construit și de a crește accesul digital la documentele de amenajare a teritoriului și de urbanism. Investiția are în vedere elaborarea și aprobarea documentului de planificare numit Plan Urbanistic General / PUG.

 

Principalele obiective strategice, derivate din aprecierea capacității municipiului de a se adapta la tendințele generale, la transformările anticipate, la exigențele diminuării unor decalaje și reducerii unor disfuncționalități, sunt:

  • Creșterea rolului economic și social al municipiului Roman în arealul său de influență;
  • Creșterea competitivității economice în vederea stimulării mediului de afaceri local și atragerii de investitori;
  • Îmbunătățirea accesibilității în interiorul și exteriorul municipiului Roman și în arealul său de influență;
  • Dezvoltarea turismului și creșterea contribuției acestuia la dezvoltarea economică a orașului;
  • Creșterea calității serviciilor sociale și a infrastructurii aferente din municipiul Roman;
  • Dezvoltarea sustenabilă și protecția mediului;
  • Valorificarea capitalului uman și perfecționarea resurselor umane;
  • Amplasarea a 10 stații de reîncărcare vehicule electrice.

 

Beneficiar: UAT Municipiul Roman
Data începerii proiectului:   13.12.2022
Data finalizării proiectului:   13.04.2026
Codul proiectului:   C10-I4-63

 

Valoarea eligibilă nerambursabilă a proiectului (cu TVA): 2.384.211,29 lei, din care:
• Actualizare P.U.G.: 919.708,04 lei
• 10 stații de reîncărcare vehicule electrice: 1.464.503,25 lei

Articolul precedentMODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DE CĂLĂTORI PRIN ACHIZIȚIA DE MIJLOACE DE TRANSPORT NEPOLUANTE – AUTOBUZE ELECTRICE
Articolul următorCREȘTEREA SIGURANȚEI ȘI A GRADULUI DE CONFORT AL CETĂȚENILOR MUNICIPIULUI ROMAN PRIN ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE