LISTA FUNCȚIILOR și SALARIILE DE BAZĂ pentru funcțiile contractuale din cadrul CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN, aferente familiei ocupaționale Administrație, la data de 31 MARTIE 2020, conform Legii 153/2017 din 28.06.2017 și art.1 din H.C.L. 320/19.12.2019

    0
    641