Lista functiilor contractuale si a veniturilor salariale din cadrul Directiei Municipal Locato Roman la 31.03.2020 conform prevederilor Legii nr.153/2017 si H.C.L. nr.320 din 19.12.2019

    0
    778