Lista functiilor din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Roman a salariilor si a sporurilor la data de 30 martie 2020 confom Legii nr.153/2017 , anexa 2 din H.C.L nr. 320 din 19.12.2019 si a H.G. 935/2019

    0
    590