Primăria Roman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată determinată a 3 posturi temporar vacante contractuale, de muncitor necalificat , treapta I la Formația întreținere sere și spații verzi, Direcția Servicii Edilitare.

Formulare


Articolul precedentLista funcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciile publice de interes local fără personalitate juridică şi a salariilor la data de 31 martie 2020 conform Legii nr.153/2017 şi art. 1 al H.C.L. nr.320/19.12.2019
Articolul următorLista functiilor din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Roman a salariilor si a sporurilor la data de 30 martie 2020 confom Legii nr.153/2017 , anexa 2 din H.C.L nr. 320 din 19.12.2019 si a H.G. 935/2019