Lista funcţiilor contractuale şi a veniturilor salariale din cadrul Direcţiei Administrare Pieţe Roman la 31.03.2020 conform prevederilor Legii nr. 153/2017 şi H.C.L. nr. 320 din 19.12.2019

    0
    582