Lista funcţiilor contractuale şi a veniturilor salariale din cadrul Direcţiei Administrare Pieţe Roman la 31.03.2020 conform prevederilor Legii nr. 153/2017 şi H.C.L. nr. 320 din 19.12.2019

    725
    Articolul precedentLista functiilor din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Roman a salariilor si a sporurilor la data de 30 martie 2020 confom Legii nr.153/2017 , anexa 2 din H.C.L nr. 320 din 19.12.2019 si a H.G. 935/2019
    Articolul următorPublicație căsătorie 10 aprilie 2020