Lista funcţiilor contractuale şi a veniturilor salariale în plată la 30.09.2021 din cadrul Direcţiei Administrare Pieţe Roman conform prevederilor Legii nr. 153/2017 şi anexa 3 din H.C.L. nr. 16 din 28.01.2021

    0
    313