Lista funcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică şi a salariilor/indemnizațiilor la data de 30 septembrie 2021 conform Legii nr.153/2017 și art. 1 al H.C.L. nr.320/19.12.2019, cu modificarile si completarile ulterioare

    1041
    Articolul precedentLista funcţiilor contractuale şi a veniturilor salariale în plată la 30.09.2021 din cadrul Direcţiei Administrare Pieţe Roman conform prevederilor Legii nr. 153/2017 şi anexa 3 din H.C.L. nr. 16 din 28.01.2021
    Articolul următorLista functiilor si salariile de baza pentru functiile contractuale din cadrul Directiei Municipal Locato Roman, aferente familiei ocupationale Administratie la data de 30.09.2021