19.5 C
Roman
2 octombrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 23. Ședința Consiliului Local Roman din 17.09.2021

23. Ședința Consiliului Local Roman din 17.09.2021

P.V. din 17.09.2021

Proces verbal la ședința extraordinară din 17.09.2021 aprobat in sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Roman din 22 septembrie 2021

HCL nr. 192 din 17.09.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – „Construire centru comercial, gospodărie de apă, împrejmuire teren, amenajare parcare, acces și amplasare mijloace publicitare”

HCL nr. 191 din 17.09.2021

privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local – Proiecte FEN pe anul 2021

HCL nr. 190 din 17.09.2021

privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de “Programul pentru școli al României” de către Consiliul Local al Municipiului Roman, respectiv Municipiul Roman