1.7 C
Roman
8 decembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 21. Ședința Consiliului Local Roman din 29.09.2020

21. Ședința Consiliului Local Roman din 29.09.2020

P.V. din 29.09.2020

Proces verbal la ședința extraordinară din 29.09.2020 aprobat în ședința extraordinară a C.L.R. din 14.10.2020

HCL nr. 203 din 29.09.2020

privind acordarea unor facilități fiscale

HCL nr. 202 din 29.09.2020

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚĂ ROMAN cu echipamente și aparatură medicală, dispozitive medicale și de protecție medicală”, SMIS 140999

HCL nr. 201 din 29.09.2020

privind rectificarea bugetului local și a listei de investiţii finanțate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul 2020

HCL nr. 200 din 29.09.2020

privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de “Programul pentru școli al României” de către Consiliul Local al Municipiului Roman, respectiv Municipiul Roman