2.8 C
Roman
27 noiembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 17. Ședința Consiliului Local Roman din 29.06.2018

17. Ședința Consiliului Local Roman din 29.06.2018

HCL nr. 162 din 29.06.2018

HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICOECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: "CONSTRUCŢIA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE PREŞCOLARĂ ÎN MUNICIPIUL ROMAN"

HCL nr. 161 din 29.06.2018

privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Roman şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Roman, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3), cu modificările şi completările ulterioare

Informare din 29.06.2018

informarecu privire la participarea Municipiului Roman la manifestările prilejuite de „Ziua orașului Ștefan Vodă”, Republica Moldova (27-29 mai 2018)

P.V. din 29.06.2018

Proces verbal al ședinței extraordinare din 29.06.2018 aprobat în ședința Consiliului Local Roman din 26.07.2018