2.7 C
Roman
1 decembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 11. Ședința Consiliului Local Roman din 28.04.2021

11. Ședința Consiliului Local Roman din 28.04.2021

P.V. din 28.04.2021

Proces verbal la ședința extraordinară din 28.04.2021 aprobat în sedinta extraordinara a CLR din 11.05.2021

HCL nr. 107 din 28.04.2021

privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECONEAMȚ” in vederea exercitarii votului

HCL nr. 106 din 28.04.2021

privind îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 101/22.04.2021 privind aprobarea bugetului local consolidat al municipiului Roman pe anul 2021 şi a listelor de investiţii finanțate din: bugetul local, bugetul instituţiilor și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii și din bugetul creditelor interne

HCL nr. 105 din 28.04.2021

privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local