13.9 C
Roman
3 octombrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 10. Ședința Consiliului Local Roman din 03.05.2022

10. Ședința Consiliului Local Roman din 03.05.2022

P.V. din 03.05.2022

Proces verbal la ședința extraordinară din 03.05.2022 aprobat in sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Roman din 17 mai 2022.

HCL nr. 106 din 03.05.2022

privind aprobarea solicitării de constituire a unui drept de folosință gratuită, în favoarea Municipiului Roman, asupra unui teren, aferent unui tronson de drum public, aflat în proprietatea județului Neamț

HCL nr. 105 din 03.05.2022

privind APROBAREA PARTICIPĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI: „Modernizarea transportului public de călători prin achiziția de mijloace de transport nepoluante - autobuze electrice” în vederea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul Local, Axa I.1 – Mobilitate urbană durabilă, Operațiunea I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), în parteneriat cu Comuna Cordun.

HCL nr. 104 din 03.05.2022

privind APROBAREA PROIECTULUI: „Actualizare în format digital/GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) ale Municipiului Roman” în cadrul PNRR/Componenta C10 – Fondul Local și a cheltuielilor aferente acestui proiect

HCL nr. 103 din 03.05.2022

privind utilizarea integrală a excedentului bugetului local al anului 2021 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunilor de dezvoltare și funcționare a bugetului local pe anul 2022

HCL nr. 102 din 03.05.2022

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022