CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CLĂDIRILE REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL ROMAN

  1135

  Proiectul “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CLĂDIRILE REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL ROMAN”, Cod Smis: 122424 (finalizat) a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea A: Clădiri rezidenţiale.
  Scopul proiectului: Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe situat în str. Anton Pann, nr. 33 din Municipiul Roman, în scopul dezvoltării economiei cu emisii scăzute de carbon.

  Perioada de implementare a proiectului: 12 octombrie 2017 – 11 octombrie 2019
  Valoare proiect: 924.901,96 lei
  Programul Operaţional Regional 2014-2020: www.inforegio.ro, www.facebook.com/inforegio.ro.
  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro (site-ul web al Instrumentelor Structurale în România).

  Articolul precedentPROPUNERILE PRELIMINARE ALE PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA CONSTRUITĂ PROTEJATĂ- REABILITARE ȘI EXTINDERE AȘEZĂMÂNT SPITALICESC ”PRECISTA MARE” – str. Speranței, nr. 11-13
  Articolul următorCertificate de Urbanism august 2018