HCL nr. 011 din 31.01.2019

0
HCL nr. 011 din 31.01.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 11 din 31.01.2019

privind aprobarea apartamentării unor imobile

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 1359 din 22.01.2019 înaintată de către d-nul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 1360 din 22.01.2019 întocmit de către Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 3 din 31.01.2019 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 11 din 31.01.2019 al Comisiei juridice şi avizul de legalitate nr. 1993 din 31.01.2019 al Secretarului Municipiului Roman;

În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. c) și alin. (5), lit. a), precum şi ale art. 124 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45 şi al art. 115, alin. (1), lit. b) din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aproba apartamentarea imobilului cu nr. cadastral 59049-C1 situat in Roman, Aleea Vasile Lupu (fosta str. Moldovei, nr. FN), Bloc 20, avand suprafata utila de 881,06 mp, astfel:

 1. 59049-C1-U1 situat in loc. Roman, str. Moldovei, bl.20, sc.A, et. subsol, jud. Neamt,Centrala termica, UAT Roman avand suprafata utila de 27.81 mp.
 2. 59049-C1-U2 situat in loc. Roman, str. Moldovei, bl 20, sc. A, et.parter, Ap.1, jud.Neamt, UAT Roman avand suprafata utila de 54,22 mp.
 3. 59049-C1-U3 situat in loc. Roman, str. Moldovei, bl 20, sc. A, et.parter, Ap.2, jud.Neamt, UAT Roman avand suprafata utila de 35,62 mp.
 4. 59049-C1-U4 situat in loc. Roman, str. Moldovei, bl 20, sc. A, et.parter, Ap.3, jud.Neamt, UAT Roman avand suprafata utila de 35,81 mp.
 5. 59049-C1-U5 situat in loc. Roman, str. Moldovei, bl 20, sc. A, et.parter, Ap.4, jud.Neamt, UAT Roman avand suprafata utila de 52,56 mp.
 6. 59049-C1-U6 situat in loc. Roman, str. Moldovei, bl 20, sc. A, et.parter, Ap.5, jud.Neamt, UAT Roman avand suprafata utila de 35,86 mp.
 7. 59049-C1-U7 situat in loc. Roman, str. Moldovei, bl 20, sc. A, et. 1, Ap.6, jud.Neamt, UAT Roman avand suprafata utila de 54,05 mp.
 8. 59049-C1-U8 situat in loc. Roman, str. Moldovei, bl 20, sc. A, et. 1, Ap.7, jud.Neamt, UAT Roman avand suprafata utila de 35,57 mp.
 9. 59049-C1-U9 situat in loc. Roman, str. Moldovei, bl 20, sc. A, et. 1, Ap.8, jud.Neamt, UAT Roman avand suprafata utila de 35,5 mp.
 10. 59049-C1-U10 situat in loc. Roman, str. Moldovei, bl 20, sc. A, et. 1, Ap.9, jud.Neamt, UAT Roman avand suprafata utila de 53,61 mp.
 11. 59049-C1-U11 situat in loc. Roman, str. Moldovei, bl 20, sc. A, et. 1, Ap.10, jud.Neamt, UAT Roman avand suprafata utila de 35,54 mp.
 12. 59049-C1-U12 situat in loc. Roman, str. Moldovei, bl 20, sc. A, et. 2, Ap.11, jud.Neamt, UAT Roman avand suprafata utila de 54,32 mp.
 13. 59049-C1-U13 situat in loc. Roman, str. Moldovei, bl 20, sc. A, et. 2, Ap.12, jud.Neamt, UAT Roman avand suprafata utila de 35,4 mp.
 14. 59049-C1-U14 situat in loc. Roman, str. Moldovei, bl 20, sc. A, et. 2, Ap.13, jud.Neamt, UAT Roman avand suprafata utila de 35,56 mp.
 15. 59049-C1-U15 situat in loc. Roman, str. Moldovei, bl 20, sc. A, et. 2, Ap.14, jud.Neamt, UAT Roman avand suprafata utila de 53,54 mp.
 16. 59049-C1-U16 situat in loc. Roman, str. Moldovei, bl 20, sc. A, et. 2, Ap.15, jud.Neamt, UAT Roman avand suprafata utila de 35,51mp.
 17. 59049-C1-U17 situat in loc. Roman, str. Moldovei, bl 20, sc. A, et. 3, Ap.16, jud.Neamt, UAT Roman avand suprafata utila de 53,36 mp.
 18. 59049-C1-U18 situat in loc. Roman, str. Moldovei, bl 20, sc. A, et. 3, Ap.17, jud.Neamt, UAT Roman avand suprafata utila de 34,31 mp.
 19. 59049-C1-U19 situat in loc. Roman, str. Moldovei, bl 20, sc. A, et. 3, Ap.18, jud.Neamt, UAT Roman avand suprafata utila de 34,68 mp.
 20. 59049-C1-U20 situat in loc. Roman, str. Moldovei, bl 20, sc. A, et. 3, Ap.19, jud.Neamt, UAT Roman avand suprafata utila de 53,01 mp.
 21. 59049-C1-U21 situat in loc. Roman, str. Moldovei, bl 20, sc. A, et. 3, Ap.20, jud.Neamt, UAT Roman avand suprafata utila de 35,22 mp.

Art. 2 Se aproba apartamentarea imobilului cu nr. cadastral 59048-C1 situat in Roman, Aleea Vasile Lupu (fosta str. Moldovei, nr. FN), Bloc 18, cu suprafata utila 891,12 mp, astfel:

 1. 59048-C1-U1 situat in loc. Roman, str. Moldovei,bl.18, et. subsol, ap. centrala termica, jud. Neamt, UAT Roman avand suprafata utila de 27,55 mp.
 2. 59048-C1-U2 situat in loc. Roman, str. Moldovei, bl.18, et. parter, ap. 1, jud. Neamt, UAT Roman avand suprafata utila de 54,98 mp.
 3. 59048-C1-U3 situat in loc. Roman, str. Moldovei, bl.18, et. parter, ap. 2, jud. Neamt, UAT Roman avand suprafata utila de 35,44 mp.
 4. 59048-C1-U4 situat in loc. Roman, str. Moldovei, bl.18, et. parter, ap. 3, jud. Neamt, UAT Roman avand suprafata utila de 35,38 mp.
 5. 59048-C1-U5 situat in loc. Roman, str. Moldovei, bl.18, et. parter, ap. 4, jud. Neamt, UAT Roman avand suprafata utila de 54,35 mp.
 6. 59048-C1-U6 situat in loc. Roman, str. Moldovei, bl.18, et. parter, ap. 5, jud. Neamt, UAT Roman avand suprafata utila de 35,88 mp.
 7. 59048-C1-U7 situat in loc. Roman, str. Moldovei, bl.18, et. 1, ap. 6, jud. Neamt, UAT Roman avand suprafata utila de 55,25 mp.
 8. 59048-C1-U8 situat in loc. Roman, str. Moldovei, bl.18, et. 1, ap. 7, jud. Neamt, UAT Roman avand suprafata utila de 35,8 mp.
 9. 59048-C1-U9 situat in loc. Roman, str. Moldovei, bl.18, et. 1, ap. 8, jud. Neamt, UAT Roman avand suprafata utila de 35,8 mp.
 10. 59048-C1-U10 situat in loc. Roman, str. Moldovei, bl.18, et. 1, ap. 9, jud. Neamt, UAT Roman avand suprafata utila de 54,79 mp.
 11. 59048-C1-U11 situat in loc. Roman, str. Moldovei, bl.18, et. 1, ap. 10, jud. Neamt, UAT Roman avand suprafata utila de 35,88 mp.
 12. 59048-C1-U12 situat in loc. Roman, str. Moldovei, bl.18, et. 2, ap. 11, jud. Neamt, UAT Roman avand suprafata utila de 55,22 mp.
 13. 59048-C1-U13 situat in loc. Roman, str. Moldovei, bl.18, et. 2, ap. 12, jud. Neamt, UAT Roman avand suprafata utila de 35,87 mp.
 14. 59048-C1-U14 situat in loc. Roman, str. Moldovei, bl.18, et. 2, ap. 13, jud. Neamt, UAT Roman avand suprafata utila de 36,01 mp.
 15. 59048-C1-U15 situat in loc. Roman, str. Moldovei, bl.18, et. 2, ap. 14, jud. Neamt, UAT Roman avand suprafata utila de 54,66 mp.
 16. 59048-C1-U16 situat in loc. Roman, str. Moldovei, bl.18, et. 2, ap. 15, jud. Neamt, UAT Roman avand suprafata utila de 35,88 mp.
 17. 59048-C1-U17 situat in loc. Roman, str. Moldovei, bl.18, et. 3, ap. 16, jud. Neamt, UAT Roman avand suprafata utila de 53,1 mp.
 18. 59048-C1-U18 situat in loc. Roman, str. Moldovei, bl.18, et. 3, ap. 17, jud. Neamt, UAT Roman avand suprafata utila de 35,38 mp.
 19. 59048-C1-U19 situat in loc. Roman, str. Moldovei, bl.18, et. 3, ap. 18, jud. Neamt, UAT Roman avand suprafata utila de 35,35 mp.
 20. 59048-C1-U20 situat in loc. Roman, str. Moldovei, bl.18, et. 3, ap. 19, jud. Neamt, UAT Roman avand suprafata utila de 52,92 mp.
 21. 59048-C1-U21 situat in loc. Roman, str. Moldovei, bl.18, et. 3, ap. 20, jud. Neamt, UAT Roman avand suprafata utila de 35,63 mp.

Art. 3 Se aproba apartamentarea imobilului cu nr. cadastral 59056-C1 situat in Roman, Aleea Vasile Lupu, bl.12, cu suprafata utila 1031,86 mp, astfel:

 1. 59056-C1-U1 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl. 12, et. subsol, jud. Neamt, centrala termica, UAT Roman, avand suprafata utila 27,28 mp.
 2. 59056-C1-U2 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. subsol, jud. Neamt, boxa 1, UAT Roman, avand suprafata utila 6,83 mp.
 3. 59056-C1-U3 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. subsol, jud. Neamt, boxa 2, UAT Roman, avand suprafata utila 6,95 mp.
 4. 59056-C1-U4 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. subsol, jud. Neamt, boxa 3, UAT Roman, avand suprafata utila 7,03 mp.
 5. 59056-C1-U5 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. subsol, jud. Neamt, boxa 4, UAT Roman, avand suprafata utila 6,75 mp.
 6. 59056-C1-U6 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. subsol, jud. Neamt, boxa 5, UAT Roman, avand suprafata utila 6,87 mp.
 7. 59056-C1-U7 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. subsol, jud. Neamt, boxa 6, UAT Roman, avand suprafata utila 8,75 mp.
 8. 59056-C1-U8 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. subsol, jud. Neamt, boxa 7, UAT Roman, avand suprafata utila 17,33 mp.
 9. 59056-C1-U9 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. subsol, jud. Neamt, boxa 8, UAT Roman, avand suprafata utila 6,85 mp.
 10. 59056-C1-U10 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. subsol, jud. Neamt, boxa 9, UAT Roman, avand suprafata utila 6,85 mp.
 11. 59056-C1-U11 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. subsol, jud. Neamt, boxa 10, UAT Roman, avand suprafata utila 6,85 mp.
 12. 59056-C1-U12 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. subsol, jud. Neamt, boxa 11, UAT Roman, avand suprafata utila 6,85 mp.
 13. 59056-C1-U13 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. subsol, jud. Neamt, boxa 12, UAT Roman, avand suprafata utila 7,75 mp.
 14. 59056-C1-U14 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. subsol, jud. Neamt, boxa 13, UAT Roman, avand suprafata utila 6mp.
 15. 59056-C1-U15 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. subsol, jud. Neamt, boxa 14, UAT Roman, avand suprafata utila 6,61 mp.
 16. 59056-C1-U16 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. subsol, jud. Neamt, boxa 15, UAT Roman, avand suprafata utila 6,69 mp.
 17. 59056-C1-U17 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. subsol, jud. Neamt, boxa 16, UAT Roman, avand suprafata utila 6,77 mp.
 18. 59056-C1-U18 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. subsol, jud. Neamt, boxa 17, UAT Roman, avand suprafata utila 6,01 mp.
 19. 59056-C1-U19 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. subsol, jud. Neamt, boxa 18, UAT Roman, avand suprafata utila 6,05 mp.
 20. 59056-C1-U20 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. subsol, jud. Neamt, boxa 19, UAT Roman, avand suprafata utila 6,01 mp.
 21. 59056-C1-U21 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. subsol, jud. Neamt, boxa 20, UAT Roman, avand suprafata utila 6,01 mp.
 22. 59056-C1-U22 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. subsol, jud. Neamt, boxa 21, UAT Roman, avand suprafata utila 6,01 mp.
 23. 59056-C1-U23 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. subsol, jud. Neamt, boxa 22, UAT Roman, avand suprafata utila 6,01 mp.
 24. 59056-C1-U24 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. subsol, jud. Neamt, boxa 23, UAT Roman, avand suprafata utila 7,66 mp.
 25. 59056-C1-U25 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. parter, ap.1 jud. Neamt, UAT Roman, avand suprafata utila 53,87 mp.
 26. 59056-C1-U26 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. parter, ap.2 jud. Neamt, UAT Roman, avand suprafata utila 36,11 mp.
 27. 59056-C1-U27 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. parter, ap.3 jud. Neamt, UAT Roman, avand suprafata utila 35,29 mp.
 28. 59056-C1-U28 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. parter, ap.4 jud. Neamt, UAT Roman, avand suprafata utila 53,34 mp.
 29. 59056-C1-U29 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. parter, ap.5 jud. Neamt, UAT Roman, avand suprafata utila 35,08 mp.
 30. 59056-C1-U30 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. 1, ap.6 jud. Neamt, UAT Roman, avand suprafata utila 52 mp.
 31. 59056-C1-U31 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. 1, ap.7 jud. Neamt, UAT Roman, avand suprafata utila 35,18 mp.
 32. 59056-C1-U32 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. 1, ap.8 jud. Neamt, UAT Roman, avand suprafata utila 35,23 mp.
 33. 59056-C1-U33 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. 1, ap.9 jud. Neamt, UAT Roman, avand suprafata utila 50,99 mp.
 34. 59056-C1-U34 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. 1, ap.10 jud. Neamt, UAT Roman, avand suprafata utila 35,12 mp.
 35. 59056-C1-U35 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. 2, ap.11 jud. Neamt, UAT Roman, avand suprafata utila 51,55 mp.
 36. 59056-C1-U36 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. 2, ap.12 jud. Neamt, UAT Roman, avand suprafata utila 35,18 mp.
 37. 59056-C1-U37 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. 2, ap.13 jud. Neamt, UAT Roman, avand suprafata utila 35,12 mp.
 38. 59056-C1-U38 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. 2, ap.14 jud. Neamt, UAT Roman, avand suprafata utila 52,1 mp.
 39. 59056-C1-U39 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. 2, ap.15 jud. Neamt, UAT Roman, avand suprafata utila 37,2 mp.
 40. 59056-C1-U40 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. 3, ap.16 jud. Neamt, UAT Roman, avand suprafata utila 52,52 mp.
 41. 59056-C1-U41 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. 3, ap.17 jud. Neamt, UAT Roman, avand suprafata utila 32,37 mp.
 42. 59056-C1-U42 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. 3, ap.18 jud. Neamt, UAT Roman, avand suprafata utila 34,73 mp.
 43. 59056-C1-U43 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. 3, ap.19 jud. Neamt, UAT Roman, avand suprafata utila 52,27 mp.
 44. 59056-C1-U44 situat in loc. Roman, al. Vasile Lupu, bl.12, et. 3, ap.20 jud. Neamt, UAT Roman, avand suprafata utila 33,84 mp.

Art. 4 Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 5 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU