Direcţia Municipal Locato, organizează la sediul din str.Ştefan-cel-Mare, nr.259, concurs de recrutare în vederea ocupării unor posturi vacante pe perioadă nedeterminată, în regim contractual, nivel de conducere si execuție astfel:

  • 1 post vacant de inspector specialitate IA la Biroul financiar – contabilitate;
  • 1 post vacant de inspector specialitate IA la Biroul juridic/resurse umane/achizitii publice/C.I.M.