Anunț – 27.01.27 Unitatea locală de sprijin privind combaterea bolilor vă informează

  817

  ANUNȚ
  UNITATEA LOCALĂ DE SPRIJIN PRIVIND COMBATEREA BOLILOR VA INFORMEAZĂ

  Având in vedere situația epidemioIogică de la nivelul Uniunii Europene privind evoluția unor focare de Influenta Aviară in țări precum Polonia, Ungaria, Slovacia, Romania, istoricul epidemiologic al județului Neamț(evoluția focarelor de influență aviară la pasari salbatice in anul 2017), migrația păsărilor sălbatice, cu precădere a speciilor de apă(palmipede), DSVSA Neamț consideră că aplicarea următoarelor măsuri minime de biosecuritate pot duce la scăderea riscului de apariție a unor focare de influență aviară la efectivele de păsări din gospodariiIe populației:

  • Păsările vor fi menținute in interiorul curților, fără a fi lasate libere in afara acestora;
  • Se va avea in vedere limitarea perimetrului din interiorul curții la care au acces(acesta fiind cît mai restrans);
  • Hrănirea păsărilor se va face in spații inchise sau acoperite la care nu au acces păsările sălbatice.
  • Furajul folosit va fi depozitat in spații inchise evitîndu-se accesul păsărilor sălbatice, inclusiv al „speciilor punte” : vrăbii, ciori, porumbei, coțofene etc.;
  • Separarea palmipedelor in alt adapost față de restul păsărilor in cadrul gospodariei;
  • Interzicerea accesului palmipedelor la amenajari hidrologice naturale sau artificiaIe (lacuri,baIti,etc.); accesul acestora la amenajari hidrologice private se va face doar in cazul in care administratorul/proprietarul amenajarii hidrologice poate asigura o protecție adecvată care să restricționeze orice posibil contact cu păsările sălbatice libere;
  • Orice modificare in statusul de sănătate al păsărilor(imbolnaviri bruste, lipsa consumului de apa și furaj, mortalitate etc.) va fi notificată in regim de urgență medicului veterinar de liberă practică concesionar și la DSVSA Neamt;
  • Interzicerea introducerii in exploatațiile nonprofesionale (gospodării) a păsărilor sălbatice indiferent de context (păsări epuizate fizic, rănite, moarte);
  • Permiterea accesului in exploatație a medicului veterinar pentru intocmirea catagrafiei efectivelor de păsări din gospodării și realizarea examinarii clinice a păsărilor, in această perioadă fiind in derulare campania de vaccinare a păsărilor pentru boala de Newcastle;
  • Achiziționarea de păsări doar din surse autorizate/inregistrate sanitar veterinar și obligatoriu insoțite de documente sanitare veterinare ce atestă că provin din exploatații fără restricții sanitare veterinare și dintr-un efectiv de păsări sănătos.
  Articolul precedentPublicație căsătorie 01 februarie 2020
  Articolul următorCarieră 19.12.2019 Direcţia Municipal Locato 2 locuri