Primăria Roman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant, de funcţie publică, de execuţie, de inspector I debutant în cadrul Direcţiei juridice şi administraţie publică, Serviciul administraţie publică locală, Biroul evidenţă patrimoniu şi asociaţii de proprietari, Compartiment evidenţă patrimoniu, fond locativ.