Lista funcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciile publice de interes local fără personalitate juridică şi a salariilor la data de 31 martie 2020 conform Legii nr.153/2017 şi art. 1 al H.C.L. nr.320/19.12.2019

    1039
    Articolul precedentCarieră 10.03.2020 Anunţ concurs recrutare în vederea ocupării unui post în regim contractual la Club Sportiv Municipal Roman
    Articolul următorCarieră 10.03.2020 Anunţ concurs recrutare a 3 posturi temporar vacante contractuale de muncitor necalificat la Direcția Servicii Edilitare