Anunț viză autorizații taxi 2019

  2103

  DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
  Serviciul Autorizări Comercial Transport
  Autoritatea de Autorizare în Transport Roman

  ANUNȚ

  În perioada 14 ianuarie – 15 martie 2019 se vor viza autorizațiile taxi. Conform Legii nr. 38/2003, Art.(9);11(5) și HCL nr. 12/2008, Art. 25 pentru vizarea și prelungirea autorizațiilor taxi, operatorul de transport în regim taxi trebuie să dețină un autovehicul cu o vechime corespunzătoare legislației în vigoare și să depună dosarul care să conțină următoarele documente în original și copie:

  1. cerere tip
  2. contract privind atribuirea în gestiune
  3. carte de identitate vehicul și, dupa caz, contract leasing
  4. certificat înmatriculare cu viza I.T.P., în termen legal
  5. autorizația de transport
  6. autorizația taxi pentru viza
  7. certificat de agreare R.A.R.
  8. declarația de instalare a aparatului de marcat electronic, cu viza organului fiscal
  9. buletin de verificare metrologica
  10. asigurarea R.C.A. și asigurarea pentru bagaje si călatori
  11. atestat coducător auto taxi
  12. aviz medical și psihologic, cu mențiunea „apt cond. auto taxi”
  13. cazier judiciar
  14. dovada plații taxei pentru locul de așteptare clienti (36 eur/vehicul)
  15. dovada plații taxei de vizare anuala 60 lei pentru fiecare autorizație, 400 lei în cazul reînoirii autorizației taxi sau transport, 60 lei taxă pentru eliberarea autorizației taxi în cazul înlocuirii autovehiculului.

  Dosarul se depune, la Biroul Unic din Primăria Municipiului Roman, zilnic, după următorul program: luni-joi: 08,00-12,00, 13,00-16,00; vineri: 08,00-12,00, iar autorizațiile vizate se ridică de la același birou, după zece zile de la data depunerii.

  Articolul precedentActivitaţi Mediu – Program de educație ecologică – 2019
  Articolul următorPublicație căsătorie 18 ianuarie 2019