ÎN ATENȚIA TITULARILOR CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE LOCUINȚE A.N.L.

Directia Municipal Locato Roman aduce la cunoștința tuturor titularilor contractelor de închiriere locuințe ANL necesitatea prezentarii la sediul din str. Stefan cel Mare, nr. 259 până la data de 31 ianuarie 2020, în vederea actualizării chiriei cu rata inflației comunicata de catre Institutul National de Statistica, si cu modificarea valorii de inlocuire pe metru patrat conform Ordinului 2097/2019.

Titularii contractelor de închiriere trebuie sa prezinte adeverinte de venit care sa cuprinda veniturile nete realizate in perioada ianuarie 2019 – decembrie 2019, atat pentru titular cat si pentru persoanele incluse in anexa nr.1 din contract.

La stabilirea veniturilor nete lunare pe membri de familie se iau în considerare toate veniturile realizate, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă obligații legale de întreținere și alte creanțe legale.

În cazul în care titularul contractului de închiriere și/sau membri de familie a acestuia, soț, soție, copii majori și alte persoane aflate în întreținerea acestuia, nu au realizat venituri în perioada ianuarie 2019 – decembrie 2019, acestia trebuie să prezinte următoarele documente în original: adeverință de venit net realizat pentru anul 2019 eliberată de ANAF si declarație pe proprie răspundere de unde să rezulte că în perioada ianuarie – decembrie 2019 nu au realizat venituri, în țară și străinătate.

În situaţia în care nu sunt depuse documentele justificative solicitate în termenul menţionat – 31.01.2020 – chiria pentru anul 2020 se va recalcula la valoarea maximală conform prevederilor legale.

Pentru relaţii suplimentare cu privire la documentele justificative, persoanele interesate se pot adresa Biroului Administrare Spatiu Locativ din Str. Stefan cel Mare nr.259; program: luni -joi între orele 7:00 – 15:30, vineri 7:00 – 13:00 sau telefonic, la nr. 0728.788.478

Articolul precedentCarieră 18.11.2019 Anunț concurs de promovare funcții publice de conducere în cadrul Direcției Juridice și Administrație Publică
Articolul următorAnunț – program casierie DITL