Anunț privind declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică

Municipiul Roman anunţă declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrărilor de interes local ”Îmbunatațirea traficului Rutier -zona Smirodava, construire drum public acces bl.36A” și ”Dezvoltare Parcari de reședință Municipiul Roman Etapa I” , expropriator fiind Municipiul Roman.

Procedura de expropriere se derulează în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii 255/2010, aprobate prin H.G. nr. 53/2011, cu completările ulterioare și a HCL 267/2019.

Lista imobilelor ce urmează a fi expropriate şi planul cu amplasamentul obiectivelor de utilitate publică de interes pot fi consultate pe pagina de internet atasate prezentului anunț şi sunt afişate la sediul Municipiului Roman, așa cum au fost aprobate prin HCL 267/2019:

  • teren în suprafața de 605mp, cu nr. cadastral 3771, CF 11175/N Roman, situat în Roman, str. Str. Smirodava nr.50 și
  • teren lotul 1 in suprafață de 77,00 mp și lotul 2 în suprafață de 83mp, loturi neinscrise in Cartea funciara, situate, in municipiul Roman, str. Bogdan Dragos nr. 81

Valoarea despăgubirilor pentru imobilele supuse exproprierii este stabilită în baza rapoartelor de evaluare intocmite de evaluatorul ANEVAR Stejar Romică, rapoarte însuşite de consiliul local.

Cu această ocazie, anunţăm titularii dreptului de proprietate ai imobilelor supuse exproprierii că în termen de 20 de zile calendaristice, de la data notificării, pot depune la registratura instituţiei cereri pentru plata despăgubirilor care vor cuprinde următoarele elemente:

  • numele şi prenumele/denumirea persoanei interesate;
  • adresa de domiciliu/sediul;
  • documentele doveditoare referitoare la existenţa drepturilor reale asupra bunului imobil expropriat, în original sau în copie legalizată;

Primar
Lucian Ovidiu Micu

Secretarul General
Gheorghe CARNARIU

Articolul precedentANUNȚ 2019-11-29 CONSULTARE PUBLICĂ – Intenţie de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru construire bloc locuinte colective, continuare lucrari la bloc de locuinte colective si etajare, amenajare parc si imprejmuire – str. Matei Millo, nr.11, str. Moldovei, f.nr.
Articolul următorAnunț – Licitații parcări reședința pentru data de 12.12.2019, cu înscrieri în perioada 05.12.2019, ora 8:30 – 11.12.2019, ora 12:00