PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

„AMENAJARE PLATFORME SUPRATERANE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR MENAJERE ÎN MUNICIPIUL ROMAN”

 

 

Planul Național de Redresare și Reziliență
Componenta C3 – Managementul Deșeurilor
Investiția  I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe / comune
Subinvestiția A I1.B. – Construirea de insule ecologice digitalizate.

 

Obiectivul general al proiectului :

Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară.

Obiectivul specific: Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

Prin intermediul acestei măsuri vor fi sprijinite activităţi/acţiuni specifice pentru înfiinţarea şi dotarea a 70 de insule ecologice digitalizate (ansamblu de containere), pentru următoarele fluxuri de deşeuri colectate separat: deşeuri de hârtie şi carton, deşeuri de plastic şi metal, deşeuri de sticlă, deşeuri biodegradabile, deşeuri reziduale, acţiuni specifice pentru dezvoltarea platformei software necesară operării insulelor ecologice digitalizate şi administratorii datelor, acţiuni specifice de promovare a investiţiilor, precum şi pentru promovarea principiului „plăteşte pentru cât arunci”.

 

Beneficiar: UAT Municipiul Roman
Data începerii proiectului: 27.02.2023
Data finalizării proiectului: 31.12.2024
Codul proiectului: C3I1B0122000033
Valoarea eligibilă nerambursabilă a proiectului cu TVA: 4.097.943,5  lei (cu TVA)

Articolul precedentMOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN MUNICIPIUL ROMAN PRIN EXTINDEREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO STRADAL ŞI DOTAREA CU MOBILIER URBAN SMART
Articolul următorCONSTRUIRE CREȘĂ, STRADA RENAȘTERII, MUNICIPIUL ROMAN