MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 27.10.2021 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind

Reducerea de la plata impozitului pe clădiri pentru locuinţa de domiciliu și a impozitului /taxei pe terenul aferent acesteia unor contribuabili persoane fizice

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 22.11.2021 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail:
.

Publicat la data de 27.10.2021

Articolul precedent27.10.2021 CONSULTARE PUBLICĂ – Intenţie de elaborare Plan Urbanistic Zonal – Parcelare teren, construire patru locuințe P+M, racorduri la utilități și împrejmuire teren – str. Viitorului, fn.
Articolul următor27.10.2021 CONSULTARE PUBLICĂ – PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA STĂRII DE INSOLVABILITATE ÎN CAZUL CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE