MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 27.10.2021 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind

Declararea stării de insolvabilitate în cazul contribuabililor persoane fizice

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 22.11.2021 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail:
.

Publicat la data de 27.10.2021

Articolul precedent27.10.2021 CONSULTARE PUBLICĂ – PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REDUCEREA DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI PENTRU LOCUINȚA DE DOMICILIU SI A IMPOZITULUI/TAXEI PE TERENUL AFERENT ACESTEIA UNOR CONTRIBUABILI PERSOANE FIZICE
Articolul următor27.10.2021 Anunț