MUNICIPIUL ROMAN inițiază procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, pentru proiectul de hotărâre „Modificarea și completarea H.C.L. nr. 279/19.12.2018 privind darea în administrare a Serviciului public pentru Administrarea Cimitirelor Umane din Municipiul Roman, către Direcția Municipal Locato în calitate de operator”.

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 18.11.2021 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de
mail:

Publicat la data de 04.11.2021

Articolul precedentAutorizații de Construire octombrie 2021
Articolul următor04.11.2021 CONSULTARE PUBLICĂ – pentru proiectul “ aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea, exploatarea și administrarea locuințelor sociale din fondul locativ al municipiului Roman