30.4 C
Roman
16 aprilie 2024

H.C.L. – 2003

H.C.L. - 2003

Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Roman - 2003

 1. HCL 01 din 27.01.2003
  Privind aprobarea utilizãrii fondurilor alocate în vederea aplicãrii Legii nr. 416/2001
  privind venitul minim garantat si acordãrii ajutorului pentru încãlzirea locuintei


 2. HCL 02 din 30.01.2003
  Privind aprobarea Regulamentului privind constituirea, încasarea si utilizarea veniturilor din taxe speciale în anul 2003
 3. HCL 03 din 30.01.2003
  Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în comisia pentru vânzarea spatiilor comerciale sau de prestãri servicii

 4. HCL 04 din 30.01.2003
  Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru constructii
 5. HCL 05 din 30.01.2003
  Privind modificarea si completarea HCL nr .62 din 11 iulie 2002


 6. HCL 06 din 30.01.2003
  Privind modificarea si completarea " Regulamentului pentru furnizarea si utilizarea apei potabile si industriale, precum si pentru serviciile de canalizare si epurare a apelor uzate"


 7. HCL 07 din 30.01.2003
  Privind aprobarea deplasãrii unei delegatii în strãinãtate în cadrul unei misiuni economice

 8. HCL 08 din 30.01.2003
  Privind modificarea si completarea HCL nr. 27 din 28.03.2002

 9. HCL 09 din 30.01.2003
  Privind aprobarea preturilor pentru apã potabilã si apã uzatã practicate de cãtre "GOSCOM" S.A.

 10. HCL 10 din 30.01.2003
  Privind darea în administrare a unei suprafete de teren


 11. HCL 11 din 30.01.2003
  Privind schimbarea denumirii unei strãzi


 12. HCL 12 din 19.02.2003
  Privind aprobarea proiectului de Stemã a Municipiului Roman
 13. HCL 13 din 19.02.2003
  Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 14. HCL 14 din 19.02.2003
  Privind aprobarea includerii unor constructii ale GOSCOM S.A. în categoria constructiilor speciale

 15. HCL 15 din 27.03.2003
  Constatarea încetãrii de drept a unui mandat de consilier - Ioan Bîrjoveanu

 16. HCL 16 din 27.03.2003
  Completarea comisiei de validare - Gheorghe Perea


 17. HCL 17 din 27.03.2003
  Modificarea HCL 41 din 29.05.2002 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul fiscal 2003
 18. HCL 18 din 27.03.2003
  Modificarea bugetului local pe anul 2003
 19. HCL 19 din 27.03.2003
  Aprobarea efectuãrii unui împrumut bancar ( reparatii strãzi: "Bogdan Dragos", "Cuza Vodã", "Republicii", "Bucovinei", "Nouã" )
 20. HCL 20 din 27.03.2003
  Acceptarea în garantie a apartamentelor din blocul 3, str. Nicolae Titulescu, sc. C,D,E si alocarea de fonduri achitarea taxelor ocazionate de instituirea ipotecii legale a statului asupra acestora

 21. HCL 21 din 27.03.2003
  Aprobarea unor P.U.D. - uri

 22. HCL 22 din 27.03.2003
  Aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru constructii
 23. HCL 23 din 27.03.2003
  Darea în administrare a unor suprafete de teren (2.000 mp, str. Sucedava - Parohia Romano-Catolicã;
  800 mp, str. Tineretului - Episcopia Roman)


 24. HCL 24 din 27.03.2003
  Darea în competenta "GOSCOM" S.A. Roman a activitãtii de achizitie si executie a lucrãrilor de investitii "Modernizare centrale termice" în cadrul proiectului cofinantat din Fondul Special pentru Dezvoltarea Sistemului Energetic

 25. HCL 25 din 27.03.2003
  Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public de Asistentã Socialã
 26. HCL 26 din 27.03.2003
  Aprobarea organigramei, statului de functii si numãrului de personal la Primãria Municipiului Roman si serviciile publice subordonate

 27. HCL 27 din 27.03.2003
  Modificarea HCL 80/26.09.2002 si a HCL nr. 95/24.10.2002, de aprobare a cuantumului chiriilor pentru spatiile disponibile si terenurile aferente chioscurilor din incinta unitãtilor de învãtãmânt

 28. HCL 28 din 27.03.2003
  Aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local (delegatie Primãria orasului Katerini - Grecia si ansamblul PIERIA

 29. HCL 29 din 27.03.2003
  Aprobarea preturilor pentru apã potabilã si apã uzatã practicate de "GOSCOM" S.A. Roman


 30. HCL 30 din 24.04.2003
  Validarea unui mandat de consilier - Vasile Betianu

 31. HCL 31 din 24.04.2003
  Aprobarea solicitãrii trecerii unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei - Regia Autonomã a Distributiei si Exploatãrii Filmelor "România Film" în domeniul public al municipiului Roman si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman
 32. HCL 32 din 24.04.2003
  Aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru constructii
 33. HCL 33 din 24.04.2003
  Aprobarea efectuãrii unui schimb de terenuri C L. Roman - S.C. EXOTERM S.R.L. Roman

 34. HCL 34 din 24.04.2003
  Transmiterea în folosintã gratuitã cãtre A.N.L. a unei suprafete de teren din Municipiul Roman
  - 681 m.p. str. Stefan cel Mare, bl.15, sc. C


 35. HCL 35 din 24.04.2003
  Stabilirea unui normativ pentru consumul de carburanti

 36. HCL 36 din 24.04.2003
  Modificarea HCL nr. 27 din 27.03.2003, privind modificarea cuantumului chiriilor pentru spatiile disponibile si terenurile aferente chioscurilor din incinta institutiilor de învãtãmânt


 37. HCL 37 din 24.04.2003
  Modificarea si completarea H.C.L. nr. 75 din 22.08.2002 privind aprobarea concesionãrii activitãtii de furnizare a agentului termic la unele institutii de învãtãmânt din municipiul Roman

 38. HCL 38 din 29.05.2003
  Aprobarea efectuãrii unor cheltuieli în cadrul unor proiecte cu finantare PHARE

 39. HCL 39 din 29.05.2003
  Aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în solutionarea cererilor de repartizare
  a locuintelor pentru tineri, destinate închirierii

 40. HCL 40 din 29.05.2003
  Aprobarea unor P.U.D. - uri

 41. HCL 41 din 29.05.2003
  Aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru constructii
 42. HCL 42 din 29.05.2003
  Aprobarea efectuãrii unui schimb de terenuri (C. L. Roman - S.C. BOSITO COM S.R.L. Roman
  C. L. Roman - S.C. NOVI GRUP S.R.L. Roman)


 43. HCL 43 din 29.05.2003
  Aprobarea trecerii unor imobile din str. Vasile Lupu si str. Grivitei în proprietatea privatã a municipiului Roman si administrarea Consiliului Local Roman (str. Vasile Lupu, nr. 39 si 42, str. Grivitei, nr. 7)

 44. HCL 44 din 29.05.2003
  Stabilirea unor contraventii si sanctiuni (asociatii de proprietari)
 45. HCL 45 din 29.05.2003
  Modificarea HCL nr. 35 / 24.04.2003 privind stabilirea unui normativ pentru consumul de carburant - DACIA PAPUC 1307

 46. HCL 46 din 29.05.2003
  Aprobarea efectuãrii unei cheltuieli din bugetul local (volumul "LEONAS" - dl. Ante Laurian Barbu)


 47. HCL 47din 29.05.2003
  Modificarea bugetului local
 48. HCL 48 din 29.05.2003
  Aprobarea Regulamentului privind transporturile rutiere pe raza municipiului Roman
 49. HCL 49 din 29.05.2003
  Aprobarea Regulamentului privind transportul în regim de TAXI
 50. HCL 50 din 29.05.2003
  Preluarea în administrarea directã a Consiliului Local Roman a unui imobil si transmiterea acestuia în folosintã gratuitã (Asociatia Sportivã "Handbal Club Municipal Roman")

 51. HCL 51 din 26.06.2003
  Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2004
 52. HCL 52 din 26.06.2003
  Privind aprobarea functiilor publice, organigramei, statului de functii si numãrului de personal pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Muncipiului Roman si serviciile publice subordonate
 53. HCL 53 din 26.06.2003
  Privind modificarea bugetului local
 54. HCL 54 din 26.06.2003
  Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru constructii
 55. HCL 55 din 26.06.2003
  Privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu

 56. HCL 56 din 26.06.2003
  Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli în cadrul proiectului "APA-Infrastructurã si Mediu"

 57. HCL 57 din 26.06.2003
  Privind aprobarea efectuãrii unei cheltuieli din bugetul local


 58. HCL 58 din 26.06.2003
  Privind reactualizarea unei comisii
 59. HCL 59 din 14.07.2003
  Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru constructii
 60. HCL 60 din 14.07.2003
  Privind aprobarea efectuãrii unor schimburi de terenuri


 61. HCL 61 din 14.07.2003
  Privind aprobarea trecerii unei suprafete de teren din domeniul public
  în domeniul privat al Municipiului Roman


 62. HCL 62 din 14.07.2003
  Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local


 63. HCL 63 din 14.07.2003
  Privind aprobarea modificãrii componentei Adunãrii Generale a Actionarilor la GOSCOM SA Roman

 64. HCL 64 din 14.07.2003
  Privind aprobarea concesionãrii terenurilor apartinând proprietãtii publice a municipiului Roman
  ocupate de retele tehnice


 65. HCL 65 din 14.07.2003
  Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a
  Centrului de Îngrijire si Asistentã Roman

 66. HCL 66 din 30.07.2003
  Privind aprobarea repartizãrii locuintelor pentru tineret destinate închirierii
 67. HCL 67 din 30.07.2003
  Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru constructii
 68. HCL 68 din 28.08.2003
  Privind constarea încetãrii de drept a unui mandat de consilier


 69. HCL 69 din 28.08.2003
  Privind validarea unui mandat de consilier
 70. HCL 70 din 28.08.2003
  Privind probarea concesionãrii unor terenuri pentru constructii
 71. HCL 71 din 28.08.2003
  Privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu

 72. HCL 72 din 28.08.2003
  Privind aprobarea trecerii imobilului situat în str. Alexandru cel Bun, nr. 3 (corpul B) din administrarea Goscom S.A. Roman în administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman


 73. HCL 73 din 28.08.2003
  Privind aprobarea înfiintãrii unui magazin Economat


 74. HCL 74 din 28.08.2003
  Privind aprobarea unor mãsuri organizatorice în activitatea de stare civilã


 75. HCL 75 din 28.08.2003
  Privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 75 din 22.08.2002 privind aprobarea concesionãrii
  activitãtii de furnizare a agentului termic la unele institutii de învãtãmânt din municipiul Roman


 76. HCL 76 din 28.08.2003
  Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local

 77. HCL 77 din 28.08.2003
  Privind aprobarea modificãrii componentei Adunãrii Generale a Actionarilor la GOSCOM SA Roman


 78. HCL 78 din 25.09.2003
  Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru constructii
 79. HCL 79 din 25.09.2003
  Privind aprobarea cumpãrãrii unor apartamente în vederea înfiintãrii a douã dispensare comunitare

 80. HCL 80 din 25.09.2003
  Privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu

 81. HCL 81 din 25.09.2003
  Privind aprobarea cuantumului chiriei pentru locuintele construite pentru tineri


 82. HCL 82 din 25.09.2003
  Privind numirea unei comisii


 83. HCL 83 din 25.09.2003
  Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local


 84. HCL 84 din 25.09.2003
  Privind modificarea anexei la Hotãrârea Consiliului Local nr. 49 / 29.05.2003 - Regulamentul privind transportul în regim de taxi
 85. HCL 85 din 25.09.2003
  Privind aprobarea blocãrii autovehiculelor care stationeazã sau opresc ilegal pe drumurile publice

 86. HCL 86 din 14.10.2003
  Privind rectificarea bugetului local

 87. HCL 87 din 14.10.2003
  Privind esalonarea la plata datoriilor provenite din furnizarea de energie termica

 88. HCL 88 din 14.10.2003
  Privind darea în administrare a unor imobile

 89. HCL 89 din 14.10.2003
  Privind conferirea unui titlu de "Cetatean de Onoare al Municipiului Roman"

 90. HCL 90 din 18.11.2003
  Privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal

 91. HCL 91 din 18.11.2003
  Privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu


 92. HCL 92 din 18.11.2003
  Privind aprobarea concesionarii unor terenuri pentru constructii
 93. HCL 93 din 18.11.2003
  Privind aprobarea efectuarii unor schimburi de terenuri

 94. HCL 94 din 18.11.2003
  Privind darea în administrare a unei suprafete de teren

 95. HCL 95 din 18.11.2003
  Privind încheierea unui contract de asociere între Consiliul Local Roman si LUKOIL


 96. HCL 96 din 18.11.2003
  Privind aprobarea includerii unor constructii în categoria constructiilor speciale
 97. HCL 97 din 18.11.2003
  Privind modificarea HCL nr. 88/14.10.2003 privind darea în administrare a unor imobile

 98. HCL 98 din 18.11.2003
  Privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli în cadrul proiectului
  "Centru Municipal de Actiune Sociala pentru Batrâni"


 99. HCL 99 din 18.11.2003
  Privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli în cadrul proiectului "Adapost pentru femei si copii"


 100. HCL 100 din 18.11.2003
  Privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local

 101. HCL 101 din 18.11.2003
  Privind conferirea unor titluri de "Cetatean de Onoare al Municipiului Roman"

 102. HCL 102 din 18.11.2003
  Privind modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 52/26.06.2003, privind aprobarea functiilor publice, organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru aparatul propriu al Consiliului Local
  al municipiului Roman si serviciile publice subordonate

 103. HCL 103 din 18.11.2003
  Privind modificarea bugetului local
 104. HCL 104 din 18.11.2003
  Privind aprobarea preturilor pentru gigacalorie practicate de catre "GOSCOM" S.A. ROMAN

 105. HCL 105 din 15.12.2003
  Privind modificarea bugetului local
 106. HCL 106 din 15.12.2003
  Privind aprobarea bugetului pentru anul 2004 la S.C. GOSCOM S.A. ROMAN


 107. HCL 107 din 15.12.2003
  Privind aprobarea preluãrii în domeniul public a unei suprafete de teren

 108. HCL 108 din 15.12.2003
  Privind aprobarea inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al municipiului Roman

 109. HCL 109 din 15.12.2003
  Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli în cadrul proiectului
  "Dezvoltarea Biroului de Consiliere pentru Cetãteni"


 110. HCL 110 din 15.12.2003
  Privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 75 din 22.08.2002 privind aprobarea concesionãrii
  activitãtii de furnizare a agentului termic la unele institutii de învãtãmânt din municipiul Roman


 111. HCL 111 din 15.12.2003
  Privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli din bugetul local


 112. HCL 112 din 15.12.2003
  Privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu

 113. HCL 113 din 15.12.2003
  Privind aprobarea concesionãrii unor terenuri pentru constructii
 114. HCL 114 din 15.12.2003
  Privind aprobarea efectuãrii unor schimburi de terenuri

 115. HCL 115 din 15.12.2003
  Privind aprobarea cedãrii unui contract de asociere în participatiune si continuarea asocierii


 116. HCL 116 din 15.12.2003
  Privind aprobarea transmiterii unor imobilelor cu destinatie de locuintã aflate
  în proprietatea publicã a municipiului Roman în administrarea Goscom S.A. Roman

 117. HCL 117 din 15.12.2003
  Privind cumpãrarea unei suprafete de teren

 118. HCL 118 din 15.12.2003
  Privind aprobarea preturilor pentru apã potabilã si apã uzatã
  practicate de cãtre "GOSCOM" S.A. ROMAN


 119. HCL 119 din 22.12.2003
  Privind aprobarea bugetului local pentru anul 2004
 120. HCL 120 din 22.12.2003
  Privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 51 / 26 iunie 2003
  privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2004
Sari la conținut