Sinteza 2019 a proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare din perioada de programare 2014-2020

    0
    699