Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare în anul 2019

    935
    Articolul precedentSinteza 2019 a proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare din perioada de programare 2014-2020
    Articolul următorPublicație căsătorie 02 mai 2019