REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚĂ ROMAN

  1083

  REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚĂ ROMAN

  Proiectul “Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal de Urgență Roman” ,Cod Smis: 124970 (în implementare) este finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritară 8 – ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de Investiții 8.1 – ”Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati”, Obiectivul specific 8.1 ”Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operațiunea A – Ambulatorii.

  Scopul proiectului: Creşterea accesului la servicii medicale de calitate şi eficientizarea sistemului de sănătate în Municipiul Roman, prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal de Urgență Roman, în vederea accesului sporit al tuturor persoanelor la servicii de îngrijire medicală primară, având drept scop creşterea calităţii vieţii populaţiei cu acces redus, din zonele defavorizate.

  Perioada de implementare a proiectului: 13 iunie 2018 – 31 decembrie 2023

  Valoare proiect: 16.268.206,24 lei

  Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020: www.inforegio.ro, www.facebook.com/inforegio.ro.
  Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro (site-ul web al Instrumentelor Structurale în România).

  Articolul precedentCARE – Comunitate pentru Alternative familiale, Recuperare și Egalitate
  Articolul următor22.02.2023 – ANUNȚ – CONSULTARE PUBLICĂ – privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Complexului de Agrement Ștrand „Moldova”